WISA

Biuro geodezyjno-projektowe

Nasze usługi

tyczenie obiektów budowlanych (budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi)

inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu (wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, ciepłownicza)

podziały nieruchomości (geodezyjny podział działki ewidencyjnej)

wznowienia znaków i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości

inwentaryzacja powykonawcza budynków

mapy do celów projektowych

geodezyjna obsługa inwestycji

wszelkiego rodzaju inne pomiary geodezyjne (w tym pomiar objętości mas ziemnych, pomiar powierzchni użytkowej nieruchomości lokalowych)


Nasze usługi

WISA Biuro Geodezyjno - Projektowe zostało założone w czerwcu 2000 roku. Początkowo świadczyliśmy usługi głównie związane z formalnościami geodezyjno-prawnymi związanymi z sytuowaniem reklam ulicznych i drogowych. Z czasem nawiązaliśmy trwałą współpracę z biurami projektowymi z zakresu architektury i sieci instalacyjnych. Z powodzeniem również obsługujemy wszelkich klientów z innych branż.

Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Lea 202a, p. 16 (III piętro)
Kraków

Dane firmowe:

NIP: 679-223-74-12
REGON: 357194217

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA

WISA Western Riding Stable


www.konie.wisa.com.pl